Gaussian

https://gaussian.com/ 

Navazujíc na téměř 40letou tradici programů řady "Gaussian" pro výpočet elektronických struktur nabízí Gaussian 16 nové metody a schopnosti, které vám umožní studovat stále větší molekulární systémy a další oblasti chemie. GaussView 6 nabízí bohatou sadu funkcí pro vytváření a vizualizaci.

Continuing the nearly 40-year tradition of the Gaussian series of electronic structure programs, Gaussian 16 offers new methods and capabilities which allow you to study ever larger molecular systems and additional areas of chemistry. GaussView 6 offers a rich set of building and visualization capabilities. Wavefunction

https://www.wavefun.com/ 

Wavefunction se věnuje vývoji snadno naučitelných a snadno použitelných nástrojů pro molekulární modelování jako Spartan a Odyssey pro výzkumníky a pedagogy v chemii.

Wavefunction is dedicated to providing easy-to-learn and easy-to-use molecular modeling tools such as Spartan and Odyssey for chemistry researchers and educators. 


GraphPad

https://www.graphpad.com/ 

Od roku 1989 se GraphPad Software věnuje tvorbě softwaru výhradně pro mezinárodní vědeckou komunitu. Naše intuitivní programy vytvořené vědci pro vědce poskytují výzkumným pracovníkům po celém světě nástroje, které potřebují ke zjednodušení analýzy dat, statistik a grafů.

Since 1989, GraphPad Software has been dedicated to creating software exclusively for the international scientific community. Created by scientists for scientists, our intuitive programs provide researchers worldwide with the tools they need to simplify data analysis, statistics and graphing.

Ann Stroud

http://www.hyper.com/ 

Hypercube, Inc. je vědecká softwarová společnost založená v roce 1985, která se specializuje na software pro molekulární modelování. Věříme, že jsme světovým lídrem v oblasti zpřístupňování seriózního molekulárního modelování chemikům všude - vědcům i studentům.

Hypercube, Inc. is a scientific software company, incorporated in 1985, specializing in molecular modeling software. We believe ourselves to be the world leader in making serious molecular modeling accessible to chemists everywhere -- researchers and students alike.

ACD/Labs, Advanced Chemistry Development

https://www.acdlabs.com/index.php

Komplexní software pro informatiku, zpracování spektrálních a chromatografických dat, PhysChem, predikce ADME-Tox a návrh struktury, manipulace s chemikáliemi, názvosloví a kreslení struktur.

Complex software for informatics, spectral and chromatographic data handling, PhysChem, ADME-Tox prediction, and structure design, chemical handling, nomenclature and sructure drawing.


Q-Chem


https://www.q-chem.com/

Q-Chem je komplexní software na ab initio kvantové výpočty pro přesné předpovědi molekulárních struktur, reaktivit a vibračních, elektronických a NMR spekter.

Q-Chem is a comprehensive ab initio quantum chemistry software for accurate predictions of molecular structures, reactivities, and vibrational, electronic and NMR spectra.