Vacuubrand

https://www.vacuubrand.com/en/

vývěvy - rotační, suché, měření vakua, regulace vakua, "bio" odsávací zařízení, ventily, spojovací zařízení a vakuové instalační sítě

vacuum pumps - rotary, dry, vacuum measurement and control, "bio" aspiration systems, valves, connecting material and vacuum local networks

Alicat Scientific

https://www.alicat.com/

regulátory a měřiče toku a tlaku
Přesné ovládání.
Rychlá odezva.
Přesné měření.

controllers and meters of flow and pressure
Precise Control.
Fast Response.
Accurate Measurement.


Duran Wheaton Kimble

https://www.dwk.com/

prakticky cokoliv, co si umíte představit ze skla, laboratorní produkty (biologie, chromatografie, hematologie, histologie,  petrochemie), sklářské komponenty a mnoho dalšího...

practically anything you can imagine from glass, laboratory products (biology, chromatography, haematology, histology, petrochemistry), glassblowing components and many more ...


VICI AG International

https://www.vici.com/index.php

nástroje pro vědu a medicínu,
injektory, selektory, ventily, spojovací
prvky, fitinky, regulátory, stříkačky a mnoho dalšího...


tools for science and medicine

injectors, selectors, valves, connecting parts, fittings, controllers, syringes, and many more...

Ochrana lesa / Forest protection

Feromony / Pheromones

Speciální chemikálie / Special chemicals

Nabídka / Offer