Společnost SciTech® sro uplatňuje vědecké poznatky v péči o životní prostředí
Současná situace ve vyhlídkách na možnosti trvalé udržitelnosti ekonomické prosperity a stavu životního prostředí jsou nejednou zatemňovány emocionálními projevy ze strany technokratů a z protivné strany environmentalistů, často bez ohledu na současný stupeň přírodovědného poznání v oblasti samé.

Společnost SciTech sro si položila jako jeden ze svých cílů přispět na jedné straně k poznání přírodních dějů. Činí tak podporou studentů, studentské odborné činnosti na středních i vysokých školách, případně Akademii věd. Činí tak podporou vědců a učitelů, vlastní odbornou činností  ale i podporou vydávání a šíření přírodovědné literatury. Společnost SciTech sro byla jedna z prvých firem podporujících systém zeleného bodu. A na straně druhé, nikoli však významem, společnost SciTech sro vyrábí a prodává řadu produktů (některé jako jediná na světě, jiné jako jediná v ČR), které jsou používány ve výzkumu přírody (chování hmyzu, rostlin, jejich komunikace, chemických signálních systémů, regulačních dějů živého organizmu aj.) např. některé brassinosteroidy, juvenilní hormony, ekdysony atp.

Produktem několikaleté působnosti na rozhraní vědy výzkumu a aplikace bylo v historii společnosti několik výrobků, z nichž některé nebyly obchodně úspěšné, protože předběhly o mnoho let zájem zákazníků a jiné se staly pojmem, a zařadily se mezi nejpoužívanější výrobky svého druhu a jsou i napodobovány a to jak názvem, tak provedením a složením. Společnost SciTech sro se tak formovala  mezi tzv. malé a střední podniky působící na rozhraní vědy a výroby, podle nomenklatury bruselské Evropské komise tzv. SME (Small and Medium Enterprises). Udržuje kontakty s orgány Evropské komise, vysokými školami v ČR i zahraničí, významnými světovými farmaceutickými a chemickými podniky, SME v Evropě, USA a Japonsku ale i s tokem informací ve vědě a technice.

Za ty prvé, které předběhly svoji dobu lze jmenovat například preparát ADAM, dietní doplněk, který významně povzbuzoval imunitní schopnosti organizmu a za ty druhé feromonový odparník Pheagr-IT.

Společnost uvítá náměty na rozvoj výroby, na spolupráci i na zlepšení svých vlastních výrobků.

SciTech Home