Vacuubrand, Wertheim je firmou, která zaujímá vedoucí postavení mezi konstruktéry a producenty vakuové techniky pro chemii a příbuzné obory. Rozsah produktů firmy pokrývá čerpadla generující limitní vakuum od 80 mbar do 10-6 mbar, měřící techniku pro měření vakua od atmosferického tlaku do 10-3 mbar a širokou škálu přídavných zařízení, regulační techniky a pomocných a spojovacích prvků. Ve své produkci je zaměřena na kvalitu. Je akreditovaným měřícím pracovištěm DKD, výroba probíhá pod certifikáty DSQ, EQNet, TÜV, VDA a ISO. Výrobce i dovozce může vydat prohlášení o shodě a u měřící techniky i kalibrační protokol. Zvláštní pozoronost je věnována vazbám na životní prostředí. Produkty fy Vacuubrand nejen, že se vyznačují unikátní chemickou odolností, ale jsou šetrné k životnímu prostředí m.j. i tak, že umožňují recyklování vakuem stržených par a plynů. Příklady produktů si ukážeme na typických výrobcích.

Rotační šoupátkové vývěvy s olejovým těsněním jsou již po 30 let tradiční doménou firmy. K dispozici jsou ve velikostech (čerpací rychlost v m2/h) 2, 5, 8, 16 s motory na 230 a 400 V, v normálním i EEx e II provedení, jako jedno a dvoustupňové vývěvy dosahující vakua řádu 3x10-1 a 2x10-3 mbar. Vývěvy mohou být osazeny vstupním, výstupním i olejovým filtrem a kondenzačními nádobami (vymrazovačkami). Připojení vývěv k systému je olivkami nebo rychlospoji. Pro přehled typů použijte odkaz. Zvláštním typem je chemická hybridní pumpa RC5 (na obrázku vpravo), která spojuje rotační šoupátkovou vývěvu s membránovou pumpou na jedné ose motoru tak, že membránová pumpa evakuuje prostor nad nápní v olejové vaně a nedovolí kondenzaci tím, že posune rosný bod většiny plynů a par mimo dosažitelnou oblast tlak/teplota. Pro přehled typů použijte odkaz.

Membránové pumpy mohou být vhodně doplněny pojistnou nádobou na vstupu (AK) či na vstupu i výstupu (2AK) či na vstupu pojistnou nádobou a na výstupu zpětným chladičem (AK EK) [pro přehled typů použijte odkaz], měřící a vakuum regulační technikou (PC500 a PC600, obrázek vpravo) [pro přehled typů použijte odkaz] či zařízením, které podle požadavků dynamického vakua reguluje otáčky motoru vývěvy [pro přehled typů použijte odkaz]. Příslušenství je vhodně doplněno komponentami tzv . lokálních vakuových rozvodů (sítí), které umožní použít jedno čerpadlo pro několik vakuových zařízení.

Dalšími doplňky jsou soupravy různých hybridních pump kombinujících šoupátková, membránová, Rootsova, difuzní čerpadla a regulační, ochranné prvky a měřící techniku podle potřeby tak, aby soustavy dosahovaly žádaných parametrů. Vývěvy slouží často i jako OEM produkty u sušáren a speed-vaků, jako předvývěvy turbomolekulárních pump a podobně. Jsou zabudovávány i do jednoúčelových zařízení jako je "biochemické vakuové centrum BVC". Použití čerpadel, zejména pro jejich "čisté vakuum", odolnost k chemickým vlivům a environmentální příznivost je velmi velmi široká.

Mezi novinky patří vakuové systémy opatřené regulací vakua pomocí ovládání rychlosti otáčení osy motoru, moderní vývěvy řady MD. Tento způsob regulace šetří opotřebení vývěvy a řádově prodlužuje její životnost a tím zvyšuje efektivitu.

Dále jsou to m.j. vakuové rozvody a stavebnicové spojovací prvky, které dokáží vytvořit bezporuchové vakuové "sítě" zabudované do nábytku, konstrukcí digestoří ale i monotované klasicky na povrch laboratorních či provozních instalací. Takové rozvody šetří peníze ale i životní a laboratorní (pracovní) prostředí.

Měřící a regulační technika Vacuubrand

je v hrubém a středním vakuu jednou z výrobních dominant firmy, neb závod je kalibračním centrem německého institutu pro metrologii.

Opravy a záruční i pozáruční servis
Důležité: Pro odeslání výrobků Vacuubrand do opravy je třeba vyplnit vždy tzv. "bezpečnostní deklaraci".
 
Slevy: Společnost SciTech sro poskytuje významné slevy na servisní práce konstrukční součásti a náhradní díly zákazníkům pro všechny přístroje a zařízení zakoupené u společnosti SciTech sro či po dohodě s ní. Důkazem o takovém faktu (v případě pochybnosti) může být např. faktura či dodací list. Na poskytnutí slevy není nárok, rozhodnutí pracovníka firmy SciTech o jejím uplatnění je konečné.

Další informace (v němčině a angličtině na URL adrese http://www.vacuubrand.de ), nebo v češtině na tel. 224 311 850 či emailem na adrese servis.vakuum@scitech.cz, nebo v obecné poloze na  scitech@telecom.cz .

Do ČR a na Slovensko dováží a servisuje
SciTech® , spol. s r.o., Nad šárkou 75, 160 00  Praha 6, tel./fax 224 311 850.
SciTech je jediným autorizovaným dovozcem a servisem výrobků Vacuubrand pro ČR a Slovensko. SciTech po dohodě servisuje i OEM zařízení dodaná jako součásti větších celků a servisuje i zařízení Vacuubrand, dovezená jinými subjekty (na zařízení dovezená jinými subjekty se může vztahovat odlišný cenový tarif).