Přehled URL zajímavých pro chemiky
SciTech Home***Software***Učebnice

 či ChemWeb zkuste je. Napište nám o svém oblíbeném URL na webu, my ho zveřejníme. Napište nám také, pokud některý link na této straně nefunguje.

Na vrcholu - žebříček          nejnavštěvovanějších stránek* poslední změna dne 10/12 2012*    A . B . C . D . E . F . G . H . CH . I . J . K . L . M . N . O . P . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z
     REM, Czech alphabet contains character sequence CH as separate "letter"


  1. ABC-chemie, http://www.tady.cz/abcchemie/ chemický informační portál
  2. Academic Press, http://www.europe.apnet.com/, nakladatelství evropské zrcadlo
  3. Accelrys, http://www.accelrys.com/about/synopsys.html, software
  4. AccuStandards, http://www.connix.com/~accustnd/, chemikálie, standardy
  5. Ace Glass Inc., http://www.aceglass.com/, významný výrobce skla
  6. ACD, http://www.acdlabs.co.uk/, přední výrobce chemického software, dema, evropské zrcadlo
  7. Acros, http://www.acros.be/, chemikálie . Janssen
  8. ACSWeb - Information for the Chemical Community, http://www.acs.org, , "WWW Server ACS+CAS"
  9. Acorn NMR Inc., http://www.acornnmr.com/, software and NMR servis
  10. Additives for Polymers, http://www.elsevier.nl/locate/addpol, časopis
  11. Advanced Chemistry Development, Inc., http://www.acdlabs.com, chemický software, demo
  12. Advanced ChemTech, http://www.peptide.com/, peptidová a kombinatoriální technologie
  13. Advanced Visual Systems, http://www.avs.com/, vizualizace dat
  14. Affymax, http://www.affymax.com/, drug discovery
  15. Air Products & Chems, http://www.airproducts.com/, plyny, chemikálie, polymery
  16. Albemarle, http://www.albemarle.com/mainfrm.htm, chemikálie
  17. Albright & Wilson, http://www.albright-wilson.com/, chemikálie
  18. Alfa Aesar, http://www.alfa.com/, chemikálie, laboratorní zařízení
  19. AllChemE, the Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe, http://www.chemsoc.org/networks/enc/AllChemE.htm
  20. Alchymie a islám, http://www.levity.com/alchemy/islam.html
  21. ALMA, Analytical Laboratory Managers Association - http://www.labmanagers.org/
  22. Alphadata, http://www.alphadata.co.uk/, sběr a obrábění dat
  23. Altavista, http://www.altavista.com/, prohledávač
  24. American Chemical Society, http://pubs.acs.org/
  25. American Chemical Society - publikace, http://pubs.acs.org/acselec/oncom.html, Publikace a časopisy ACS
  26. American Export Register, http://www.aernet.com/, 45000 firem a 5000 produktových kategorií
  27. American Physical Society, http://publish.aps.org/, časopisy
  28. Americhrom, http://www.americhrom.com/, preparativní GC  a HPLC chromatografy
  29. American Institute of Chemical Engineers, AIChE, http://www.aiche.org, chemické inženýrství
  30. American Oil Chemists' Society (AOCS), http://www.aocs.org/
  31. Analusis, http://www.elsevier.nl/locate/analusis, časopis
  32. Analyse-it! http://www.analyse-it.com/, statistical software for Microsoft Excel
  33. Analyse-it! http://www.analyse-it.com/info/clinlab.htm, Clinical method evaluation software
  34. Analytical Chemistry WEB Resources, http://home.wanadoo.nl/ghirma.moges/xx_anal_link.html
  35. Analytica Chimica Acta, http://www.elsevier.nl/locate/acta, časopis
  36. Analytical Separation Home Page, http://www.elsevier.nl/locate/chrom, časopis
  37. Antec, http://www.antec-leyden.nl/, elektrochemická detekce
  38. Apple Scientific, http://www.applesci.com/, laboratorní velkoobchod
  39. Applied Catalysis A: General, http://www.elsevier.nl/locate/apcata, časopis
  40. Applied Catalysis B: Environmental, http://www.elsevier.nl/locate/apcatab, časopis
  41. ASI, Analytical Scientific Instruments, http://www.hplc-asi.com/, výrobce chromatografických komponent
  42. Asociace českých chemických společností, http://staff.vscht.cz/society/ASOC1.HTM, spojení významných českých chemických spolků a organizací
  43. At-Mar, http://www.atmarglass.com/, sklo
  44. Avocado, http://www.alfa.com/, chemikálie
  45. Baderova cena, nositelé prestižní ceny Alfreda Badera udělované Českou společností chemickou mladým organickým a bioorganickýcm chemikům
  46. Bailey-ho SEPB, http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html, selected articles, books, electronic documents, and other sources that are useful in understanding scholarly electronic publishing efforts on the Internet and other networks
  47. Baker JT, http://www.jtbaker.com/, chemikálie, sorbenty
  48. Bayer, http://www.bayer.com/, chemikálie a pharma
  49. Bazar, http://www.labdeals.com/, přebytky na prodejním stole
  50. Bedoukian Research, http://www.bedoukian.com/, speciální chemikálie, vůně, feromony
  51. Beilstein, http://www.beilstein.com, Beilstein
  52. Beilstein Abstracts, přístupné zdarma členům ChemWeb, http://www.chemweb.com/
  53. Bel-Art, http://www.bel-art.com/, laboratorní plastik
  54. Bezpečnost chemických výrobk; v USA, http://www.cpsc.gov/
  55. Bezpečnost, National Safety Council, http://www.nsc.org/
  56. Bezpečnost SIRI, http://hazard.com/
  57. Bezpečnost v laboratoři, http://www.labsafety.org/
  58. Biofocus, http://www.biofocus.co.uk/, integrované služby v chemii
  59. Biolinks, http://www.biolinks.com/, spojení na Internetu
  60. Biochemikálie Juro Supply, http://www.juro.ch/, zdroj biochemikálí, peptidů a jejich komponent
  61. Biological Structure Resource, http://ndb-mirror-2.rutgers.edu/
  62. Biology Servers, http://info.er.usgs.gov/network/science/biology/index.html
  63. BioMedNet, http://biomednet.com/, centrum biologie a mediciny, bratříček ChemWebu
  64. Biomol, http://www.biomol.com/, biochemikálie
  65. Bioorganic & Medicinal Chemistry, http://www.elsevier.nl/locate/bmc, časopis
  66. Biophysical Chemistry, http://www.elsevier.nl/locate/bpc, časopis
  67. Biosynth, http://www.biosynth.com/, chmikálie a biochemikálie
  68. Bioresource Technology, http://www.elsevier.nl/locate/biortech, časopis
  69. Biosoft, http://www.biosoft.com/, producent software
  70. Blackwell, http://www.blackwell-science.com/, nakladatelství vydávající příručky IUPAC
  71. Books 4 S@ale, http://www.camsoft.com/elemental/booksale.html, knihy nabízene Elemental Discoveries
  72. British Standards Institution, http://www.bsi.org.uk/, ISO 9000, 14000, standardy aj.
  73. Brooks Cole, http://www.brookscole.com/ nakladatelství
  74. Bruker, http://www.bruker.com/home.htm, NMR přístroje
  75. Bulletin české společnosti chemické, http://www.uochb.cas.cz/bulletin.html
  76. Bureau Veritas, http://www.bureauveritas.cz/, certifikace
  77. Bush Boake Allen, http://www.bushboakeallen.com/, vůně a chuti
  78. Butterworth Heinemann, http://www.bh.com/, nakladatelství
  79. Buyers guide ChemWeek, http://www.chemweek.com/, supra-katalog
  80. Buyers' Guide, ISC International, http://www.iscpubs.com/bg/, velmi dobrý supra katalog, odvozený od informací z časopisu Interantional Laboratory
  81. Callery Chemical, http://www.callery.com/Profile.html, alkálie a borová chemie
  82. CambridgeSoft Corp., http://www.camsoft.com http://www.camsoft.com/products, chemický software, CS ChemOffice (CS Chem3D, CS ChemDraw, ChemFindler, ChemInfo a další)
  83. Cambridge Structural Database, http://www.ccdc.cam.ac.uk/
  84. Cambridge University, http://www.ch.cam.ac.uk, dobrá chemie na Cambridgi
  85. Camile, http://www.camile.com/, process development
  86. Canadian Electronic Scholarly Network, http://www.schoolnet.ca/vp/cesn/
  87. Carbbank, http://bssv01.lancs.ac.uk/gig/pages/gag/carbbank.htm, datbáze sacharidů, spekter, struktur
  88. Carbconnect, http://www.carbconnect.com/, informační uzel cukerné chemie
  89. Carbhyd, http://www.public.iastate.edu/~pedro/carbhyd/carbhyd.html, webové linky na cukrářské stránky, i pro pedagogiku
  90. Carbohydrate page ACS, http://nola.srrc.usda.gov:8088/carbohydrate/main.html, cukerná strana ACS
  91. Carbohydrate Research Foundation, http://www.nf-2000.org/secure/Other/S18.htm
  92. Carl Roth, http://www.carl-roth.de/, chemický obchodní dům
  93. Catalysis Home Page, http://www.elsevier.nl/locate/catalysis, časopis
  94. Catalysis Today, http://www.elsevier.nl/locate/cattod, časopis
  95. Celgene, http://www.celgene.com/, chemikálie, pharma
  96. CEFIC, http://www.cefic.be/, European Chemical Industry Council
  97. Certifikace Bureau Veritas, http://www.bureauveritas.cz/
  98. Certifikace TŰV, http://www.tuvglobal.com/
  99. Claessen Chemistry Index, http://www.claessen.net/chemistry/, kvalitní přehled o chemii
  100. C L I C - Consortium Electronic Journal Project, http://www.ch.ic.ac.uk/clic/, elektronický časopis a mnoho dalšího
  101. Cole Parmer, http://www.coleparmer.com/, laboratorní velkoobchod
  102. Colorado Alliance of Research Libraries, http://www.coalliance.org/
  103. Columbia University, Department of Chemistry, http://www.columbia.edu, škola
  104. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, http://www.uochb.cas.cz/CCCC.html?
  105. Combinatorial chemistry, http://www.combinatorial.com/, neoficiální web-hub
  106. Computational chemistry, Working party of FECS, http://newton.phy.bme.hu:80/chem/wpcc/
  107. Computers & Chemical Engineering, http://www.elsevier.nl/locate/compchemeng, časopis
  108. Computers & Chemistry, http://www.elsevier.nl/locate/compchem, časopis
  109. Conformer, http://www.conformer.com, konformce od Princetown Simulations v 3D
  110. Coordination Chemistry Reviews, http://www.elsevier.nl/locate/ccr, časopis
  111. CORDIS Community Research and Development Information Centre, http://www.cordis.lu/
  112. Corning, http://www.corning.com/, firma vyrábějící mj. i laboratorní sklo
  113. CortecNet, http://www.cortecnet.com/, vše pro laboratoř
  114. CSPS, http://www.5z.com/, známá peptidářská firma z Kalifornie
  115. CRC Press, http://www.crcpress.com/, nakladatelství proslulé svými tabulkami Handbook of Chemistry and Physics a j.
  116. CrystalMaker, http://www.crystalmaker.co.uk, interaktivní krystalografie
  117. Cukerná spojení, http://nola.srrc.usda.gov:8088/carbohydrate/academic.html
  118. Časopisy ACS, http://pubs.acs.org/
  119. Časopisy chemické, http://www.ch.cam.ac.uk/ChemJournals.html
  120. Časopisy RSC, http://www.rsc.org/is/journals/j1.htm, přehled a brána
  121. Časopisy University of Chicago, http://www.journals.uchicago.edu/pub-alpha.html
  122. Česká společnost chemická, http://www.csch.cz, dříve http://www.uochb.cas.cz/CChS.html
  123. Česká společnost chemického inženýrství, http://www.cschi.cz
  124. Česká společnost průmyslové chemie, http://staff.vscht.cz/society/
  125. České vysoké učení technické, http://www.cvut.cz/ascii/index.html
  126. Daikin US, http://www.daikin.com/, Daikin Jpn, http://www.star-net.or.jp/daikin/index_e.html, chladiva, fluoropolymery
  127. Data Apex, http://www.dataapex.com, chromatografické integrátory
  128. Databáze molekul, http://chemfinder.camsoft.com/, databáze molekul, kde lze hledat podle mnoha kritérií
  129. Daresbury Chemical Database Service, http://www.dl.ac.uk/CDS/cds.html, databáze
  130. Databáze pro chemický průmysl, http://piglet.sri.com/, SRI
  131. Databáze farmaceutických informací, http://www.derwent-discovery.com/
  132. Davos Industries, http://www.davos.com/, zakázky, process dvelopment
  133. Derwent Pharmaceutical, http://www.derwent-discovery.com/, databáze farmaceutických informací
  134. Dextra, http://www.dextra-labs.co.uk/
  135. DFG, http://www.dfgoldsmith.com/, prvky a anorganika, vzácné chemikálie
  136. Digital Specialty Chemicals, http://www.digitalchem.com/, spec. chemikálie
  137. Dihydrogen monooxide, http://www.dhmo.org/, vše o této nebezpečné chemikálii
  138. Dominick Hunter Ltd, http://www.domnickh.co.uk/, vybavení pro separace
  139. Doty Scientific, http://www.dotynmr.com/, NMR
  140. Du Pont, http://www.dupont.com/, chemie
  141. Earth Vision - http://www.earthvision.net/
  142. EcdyBase, Ekdysteroidová encyklopedie, http://ecdybase.org
  143. ECTN, http://www.cpe.fr/ectn/, European Chemistry Thematic Network
  144. Edinburgh Engineering Virtual Library, http://www.eevl.ac.uk/, chemickoinženýrská gejtvej
  145. Ekotoxikologická databáze, http://plumbum.ceu.cz/ETD/Default.htm, projekt jehož cílem je shromáždit data o environmentální nebezpečnosti chemických látek pro potřeby hodnocení rizik a podobných činností vedoucích k ochraně životního prostředí a vzdělávání v oblasti environmentální chemie
  146. Elan Chemicals, http://www.elan-chemical.com/, chemikálie
  147. Elektroforéza, simulace - http://www.rit.edu/~pac8612/electro/E_Sim.html
  148. Electrothermal, http://www.electrothermaluk.com/eel/, laboratorní bodotávky a zahřívací zařízení
  149. Elecronic Journal of Theoretical Chemistry, http://ejtc.wiley.co.uk/
  150. http://www.rit.edu/~pac8612/electro/E_Sim.html- http://www.rit.edu/~pac8612/electro/E_Sim.html
  151. Elektronické publikování, zamyšlení, http://www.coalliance.org/reports/ejournal.htm
  152. Elektronická knihovna, http://www.europe.idealibrary.com/
  153. Elemental Discoveries, http://www.camsoft.com/elemental/, "nezávislý" časopis
  154. Elsevier Science Publishers, http://www.elsevier.com, http://www.elsevier.nl, nakladatelství chemické literatury, zastupuje nakladatelství: Elsevier, Pergamon, North Holland, Experta Medica
  155. Ekdysteroidová encyklopedie, EcdyBase, http://ecdybase.org
  156. Ekologické a manažérské centrum CEMC, http://www.cemc.cz/
  157. Endnote, http://www.niles.com/, bibliografický program
  158. Environmental Chemicals Data Information Network, ECDIN, http://waffle.nal.usda.gov/agdb/env_chem.html, databanka zaostřená na životní prostředí
  159. Environmentální centrum pro EE (REC), http://www.rec.org/
  160. EPA, Environmental Protection Agency - http://www.epa.gov/
  161. EPA Envirofacts Warehouse, http://www.epa.gov/enviro/index_java.html
  162. ERIC, Educational Resources Infomation Center - http://www.ericse.org/
  163. European Communities Chemistry Council, http://www.chemsoc.org/networks/enc/eccc.htm
  164. European Chemical Industry Council CEFIC, http://www.cefic.be/
  165. European Journal of Inorganic Chemistry, http://www.interscience.wiley.com/jpages/1434-1948/
  166. European Journal of Organic Chemistry, http://www.interscience.wiley.com/jpages/1434-193X/
  167. EuTech Scientific Services, http://www.eutechsci.com/, analytické procedury pro R+D
  168. Evropská federace chemického inženýrství, http://www.dechema.de/efce.htm
  169. Evropská unie DGXII, http://europa.eu.int/comm/dg12/, věda výzkum, rozvoj, granty, peníze, informace z EU
  170. Evropské chemické společnosti, http://www.chemsoc.org/networks/enc/fecs/fecsmembers.htm
  171. Excite, http://www.excite.com/, prohledávací mašina
  172. Fachbereich Chemie der Freien Universität Berlin, http://www.chemie.fu-berlin.de/index.html
  173. FECS, http://www.chemsoc.org/networks/enc/fecs.htm
  174. Fedearce evropských chemických společností, http://www.chemsoc.org/networks/enc/fecs.htm
  175. Filtration & Separation, http://www.elsevier.nl/locate/filsep, časopis
  176. Finneran, J.G, http://www.jgfinneran.com/, viálky
  177. Fischer Scientific, http://www.fisherscientific.com/, laboratorní velkoobchod
  178. FIZ Karlsruhe, http://www.fiz-karlsruhe.de/, vynikající informační uzel
  179. Fluid Abstracts: Process Engineering, http://www.elsevier.nl/locate/fape, časopis
  180. Fluka, https://www.sigma-aldrich.com/saws.nsf/Pages/Fluka?EditDocument, chemikálie, lab. vybavení
  181. Fortran, http://www.nasoftware.co.uk/, knihovna Fortanů a doplňků s downloady
  182. Forum, ICSTI, http://www.icsti.org/forum/index.html, časopis
  183. FTP servery pro chemii, http://www.chem.ucla.edu/VL/FTP.html
  184. Fujitsu, http://www.fujitsu.com, semiempirické výpočty, MOPAC
  185. Galerie molekulární grafiky, http://staff.vscht.cz/~husakm/, galerie molekulární grafiky a sbírka volných programů pro vizualizaci vlastností molekul
  186. Gaussian, http://www.gaussian.com, ab inition výpočty
  187. Gelmann, http://www.pall.com/gelman/, lab. vybavení filtrace
  188. Genzyme, http://www.genzymemolecularoncology.com/welcome.htm, pharma
  189. Gerhardt C., http://www.gerhardt.de/, výrobce laboratorních zařízení
  190. GETF, Global Environment & Technolgy Foundation - http://www.getf.org/
  191. Gilson, http://www.gilson.com/, chromatografie, dávkovače, automatika
  192. Ginspargův e-print server, http://www.lanl.gov/, podívejte se do Los Alamos
  193. Glycorex, http://www.glycorex.se/
  194. GNET, Global Network of Environment & Technology - http://www.gnet.org/
  195. Goldsmith D.F, http://www.dfgoldsmith.com/, prvky a anorganika, vzácné chemikálie
  196. Gophery pro chemii, http://www.chem.ucla.edu/VL/ChemGophers.html, naprostý "seznam"
  197. Grabitech, http://www.grabitech.com, navrhování experimentů k zlepšení metod a výrob
  198. Grant, http://www.grant.co.uk/, laboratorní vybavení, data
  199. Grantová agentura ČR, http://dec59.ruk.cuni.cz/gacr/welcome.html
  200. Green Chemistry v ČSCH, http://www.csch.cz/green.htm
  201. Green Chemistry, journal, http://www.rsc.org/is/journals/current/green/greenpub.htm
  202. HAPPI, http://www.happi.com/, časopis
  203. Hanna, http://www.hannainst.com/, elektroanalytika
  204. Hardin MD, Health Sources, http://www1.arcade.uiowa.edu/hardin-www/md.html
  205. Hauser, http://www.hauser.com/, farmeceutika
  206. Haestad Methods, http://www.haestad.com/, analýza vody a jejího použití
  207. Hcuge, http://expasy.hcuge.ch, Server věnovaný biochemii
  208. Healthcare Internet Center, http://www.health-care-tips.com
  209. Healthgate, http://www.healthgate.com/, databáze o zdraví a chorobách
  210. Heidolph, http://www.hannainst.com/, laboratorní technika
  211. Hellma, http://www.hellma-worldwide.de/, spektrometrické viálky, kalibrace
  212. Historie chemie, CHF, http://www.chemheritage.org/
  213. Historie vědy, http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/hstm_ove.html, virtuální knihovna
  214. HPLC, http://kerouac.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html, HPLC - kapalinová chromatografie
  215. Hypercube, http://www.hyper.com/, producent software Hyperchem
  216. Chapman & Hall, http://www.chapmanhall.com/, chemické nakladatelství, nyní pod hlavičkou Kluwer, Merck Index, Combined Chemical Dictionary - Free Trial CD ROM (30 days)
  217. Chemagazín, http://www.czcom.cz/pub/chemagazin/#adresar, časopis pro chemickou praxi
  218. ChemFinder, http://chemfinder.camsoft.com/, spojení na řadu databank
  219. Chem Innovation Software, Inc., http://www.cheminnovation.com, chemický SW, Chem 4-D Draw - demo CD
  220. ChemBridge, http://www.chembridge.com/, kombinatoriální chemie, zakazky
  221. ChemCenter, http://www.chemcenter.org/ uzel informací o chemii organizovaný ACS
  222. ChemConnect, http://www.chemconnect.com/, virtuální trh s chemikáliemi
  223. ChemCyclopedia, http://pubs.acs.org/chemcy/, encyklopedia o chemikáliích a jejich dosažitelnosti na trhu
  224. ChemImpex, http://www.chemimpex.com/, chemikálie
  225. Chemical Abstracts Service, http://www.cas.org
  226. Chemical Education, http://www.acs.org/education/, chemická výchova a vzdělání v ACS
  227. Chemical Engineering and Processing, http://www.elsevier.nl/locate/chemengproc, časopis
  228. Chemical Engineering Journal, http://www.elsevier.nl/locate/cejbej, časopis
  229. Chemical Engineering Science, http://www.elsevier.nl/locate/chemengsci, časopis
  230. Chemical Online, http://www.chemicalonline.com/, spojení se světem chemického průmyslu
  231. Chemical Industry, http://www.neis.com/index.html, NEIS informace o chemii a živ. prostředí v USA, obsahuje důležité dokumenty
  232. Chemical Industries Newsletter, http://piglet.sri.com/CIN/, časopis SRI
  233. Chemické časopisy, http://www.ch.cam.ac.uk/ChemJournals.html
  234. Chemické informace FDA, http://www.cfsan.fda.gov/~dms/chemist.html
  235. Chemické inženýrství, http://www.che.ufl.edu/www-che/, přehled
  236. Chemické kursy na Internetu - http://courses.chem.utah.edu/
  237. Chemické listy, http://www.uochb.cas.cz/ChemListy/chemlisty.html, měsíčník Chemické listy
  238. Chemické screensavery a desktop patterns, http://www.chemsoc.org/viselements/pages/page4.html
  239. Chemické textové editory, http://hackberry.chem.niu.edu/, Odkazy na nejlepší a nejzajímavější stránky z oboru chemie. Většina tematiky se opět zabývá především "chemickými" textovými editory, pomůckami, modelováním reakcí a molekul
  240. ChemDex, http://www.shef.ac.uk/chemistry/chemdex/welcome.html, databáze spojení v chemii
  241. ChemFrontier, http://www.fujitsu.co.jp/jp/soft/chemfrontier/index_e.html, editor struktur
  242. ChemInfo Indiana, http://www.indiana.edu/~cheminfo/, světový informační přehled
  243. Cheminnovation software, http://www.cheminnovation.com/index.html, producent chemického SW
  244. ChemInt'98, http://www.ijc.com/ci1, chemie a Internet, konference
  245. Chemistry, http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html, "Chemistry Sites at Academic Instituions, Non-Profit Organizations and Commercial Organizations Other Lists of Chemistry Resources and Related WWW Virtual Libraries, Some Chemistry Gopher and FTP Servers, Chem. and Biochem. USENET News Groups
  246. Chemistry, A European Journal, http://www.interscience.wiley.com/jpages/0947-6539/, http://www.wiley-vch.de/vch/journals/2111/index.html
  247. Chemistry and Industry, http://www.chemind.org, časopis
  248. Chemistry resources, http://chemistry.gsu.edu/links.html
  249. Chemistry on Web, http://www.chem.uni-potsdam.de/chemring.htm, chemie na webu z Postupimi
  250. Chemistry Week, http://www.chemweek.com/, časopis
  251. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, http://www.elsevier.nl/locate/chemometrics, časopis
  252. ChemPointers, http://www.chem.ucla.edu/chempointers.html, virtuální knihovna na webu
  253. ChemPrep, http://www.isinet.com/prodserv/chem/chemprep.html, databáze chemických reakcí
  254. ChemSymphony, http://www.chemsymphony.com, chemie s javou
  255. Chem Web, http://chemweb.com, unikátní klub s členstvím zdarma pro chemiky
  256. Chemikálie, http://www.chem.com/
  257. Cherwell, http://www.cherwell.com, programy g-NMR a ChemSymphony
  258. China Pharmaceutical Chemical Network, http://www.chinapharm-chemnet.com/
  259. Chromacol, http://www.chromacol.com/, viálky
  260. Chromatographia, http://www.elsevier.nl/locate/chromatographia, časopis
  261. Chrompack, Varian, http://www.chrompack.com/, chromatografie, přístroje
  262. IAEA, MAAE, http://www.iaea.org/worldatom/, časopis
  263. Icos, http://www.icos.com/, biopharma
  264. ICSTI, The International Council for Scientific and Technical Information, http://www.icsti.org/
  265. IKA, http://www.ika.net/, továrna na laboratorní přístroje
  266. Imperial College of Science, Technology and Medicine, Dept. Chem., http://www.ch.ic.ac.uk/, databáze spojení
  267. International Council for Scientific and Technical Information, http://www.icsti.nrc.ca/icsti/
  268. International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes, http://www.elsevier.nl/locate/jmsip, časopis
  269. International Sorbent Technology, http://www.ist-spe.com/, SPE vybavení
  270. Internet Journal of Chemistry, http://www.ijc.com/
  271. Inorganica Chimica Acta, http://www.elsevier.nl/locate/ica, časopis
  272. Infochem, http://www.infochem.co.uk/ chemické informace
  273. Informační středisko RSC, http://www.rsc.org/lic/library.htm
  274. Infoseek, http://www.infoseek.com/, prohledávač
  275. Innovative Integration, http://www.innovative-dsp.com/, sběr dat
  276. Institut Francais de Petrole, http://www.ifp.fr, integrovaný výzkum a vývoj pro petrochemii
  277. Interchem, http://www.interchem.com/, chemikálie a pharma
  278. Internet Chemistry Resources, http://www.chem.rpi.edu/icr/chemres.html, unikátní brána do chemie
  279. Internet Journal of Chemistry, http://www.ijc.com/, http://ijc.chem.niu.edu/, časopis
  280. Internetový archiv, http://www.archive.org/, digitální knihovna budoucnosti
  281. Interscience Wiley, http://interscience.wiley.com/, brána k Wiley-ho časopisům
  282. Invention Machine, http://www.invention-machine.com/, software podporující design procesů a výroby
  283. IOCD, International Organization for Chemical Sciences in Development - http://www.iocd.unam.mx/
  284. ISI - Institute for Scientific Information, http://www.isinet.com, chemický software, "Index Chemicus verse 1.1 - Free Demo CD ROM Chem Prep - Free Demo CD ROM
  285. ISO14000, globeNET - http://www.iso14000.net/
  286. IUPAC, http://www.iupac.org/
  287. Jandel, http://www.spss.com/, SigmaPlot a mnoho dalšího, DEMO
  288. Janssen, nyní Acros, http://www.acros.be/, chemikálie
  289. Jasco, http://www.jascoinc.com/, přístrojové vybavení pro vědu
  290. Jedová centra, USA, http://www.aapcc.org/
  291. JEOL USA, Inc., http://www.jeol.com/, NMR
  292. JMP, SAS Institute Inc., http://www.JMPdiscovery.com, statistické software
  293. John Wiley & Sons Ltd, Customer Services, http://www.wiley.co.uk, nakladatelství chemické literatury
  294. Jost Chemical, http://www.jostchemical.com/, chemikálie, pharma i v košer verzi
  295. Journal of Hazardous Materials, http://www.elsevier.nl/locate/hazmat, časopis
  296. Journal of Chromatography A, http://www.elsevier.nl/locate/chroma, časopis
  297. Journal of Chromatography B, http://www.elsevier.nl/locate/jchromb, časopis
  298. Journal of Electronic Publishing, http://www.press.umich.edu:80/jep/
  299. Journal of Membrane Science, http://www.elsevier.nl/locate/memsci, časopis
  300. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, http://www.elsevier.nl/locate/molcata, časopis
  301. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, http://www.elsevier.nl/locate/molcatb, časopis
  302. Journal of Molecular Graphic, http://www.elsevier.nl/locate/jmolgraph, časopis
  303. Journal of Molecular Structure, http://www.elsevier.nl/locate/molstruc, časopis
  304. Journal of Organometallic Chemistry, http://www.elsevier.nl/locate/jorganchem, časopis
  305. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, http://www.elsevier.nl/locate/jpba, časopis
  306. Journal of Physics and Chemistry of Solids, http://www.elsevier.nl/locate/jpcs, časopis
  307. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, http://www.elsevier.nl/locate/jasms, časopis
  308. Juro Supply, http://www.juro.ch/, zdroj biochemikálí, peptidů a jejich komponent
  309. JT Baker, http://www.jtbaker.com/, chemikálie, sorbenty
  310. Kemira Fine Chemicals, http://www.kemira.com/, chemikálie
  311. Kendro, Sorwall, Heraeus, http://www.kendro.com/, laboratorní technika
  312. Kimble, http://www.kimble-kontes.com/, sklo
  313. Klinická chemie, http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/3/9/7/, Klinická chemie
  314. Knauer, http://www.knauer.net/, HPLC a osmometrie
  315. Knihovna AV ČR, http://www.cas.cz/en/KNAV.html, katalogy, služby, přehledy, časopisy AV ČR
  316. Knihy pro chemiky a přírodovědce, http://web.telecom.cz/scitech/ucebnice.htm
  317. Knižní klub, http://www.booksonline.com
  318. Knovel, www.knovel.com, on-line knihy o chemii
  319. Kombinatoriální chemie, http://www.5z.com/divinfo/, jak to vidí u Leblů v San Diegu
  320. Kombinatoriální chemie, http://www.combinatorial.com/, neoficiální web-hub
  321. Komerční organizace v chemii, http://www.chem.ucla.edu/VL/Commercial.html, naprostý "seznam"
  322. Konfirmace analytických přístrojů, http://www.scitech.cz/chromato.htm
  323. Krackeler Scientific Inc. (KSI), http://ksionline.com/, laboratorní velkoobchod
  324. Krystalografický a difrakční výpočetní projekt č. 14, http://www.ccp14.ac.uk/
  325. Labconco, http://www.labconco.com/, výrobce laboratorních zařízení
  326. Lab Crawler, Buyers Guide, http://www.iscpubs.com/bg/il/
  327. Labo, http://www.labo.cz/, skoro všechno o obchodu v chemii v Čechách
  328. Labsco, LABoratory Supply COmpany, http://www.labsco.com/, vybavení pro klinické laboratoře
  329. Lab Systems, http://www.labsystems.com/, laboratorní automatizace
  330. Laboratory Automation & Information Management, http://www.elsevier.nl/locate/laim, časopis
  331. Lab Safety Supply, http://www.labsafety.com/, bezpečnostní pomůcky
  332. LabVantage Solutions, http://www.lims.com/, laboratorní automatizace, LIMS
  333. Lab Ware, http://www.labware.com/, LIMS systémy
  334. LabWorld-OnLine, http://www.labworld-online.com/index.html, virtuální obchodní dům s vybavením pro laboratoře
  335. Lancaster, http://www.lancaster.co.uk, chemikálie s elektronickým katalogem
  336. LC Packings, http://www.lcpackings.com/, kapilární HPLC kolony
  337. LHASA Ltd., http://www.chem.leeds.ac.uk/luk/, sprolečnost produkující nástroje na předpověď chemické syntézy, toxikologických vlastností, metabolizmu sloučenin a konsultace
  338. Linky pro chemiky, cca 7500 ks, http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html
  339. Literature and Information Centre, RSC, http://www.rsc.org/lic/library.htm, unikátní knihovna v Londýně, jejíž služby mají právo využivat členové ČSCH prostřednictvím členství ČSCH v LIC
  340. Liverpoolský přehled, http://www.liv.ac.uk/chemistry/links/, chemický hub
  341. Living Reviews, http://www.livingreviews.org/, živé up-to-date přehledy ve fyzice
  342. Ludolfovo číslo, http://www.mujweb.cz/www/ondrej.ciza/pi.htm, pi s přesností na prvních 10 tisíc desetinných míst
  343. Lycos, http://www.lycos.com/, hledač, který prohledává i mapy, muziku a mnoho jiného
  344. Macherey-Nagel, http://www.mn-net.com/, potřeby pro chromatografii
  345. Macmillan Reference, http://www.macmillan-reference.co.uk/, biotechnologie, 5000 biotechnologických společností, 4000 firem poskytujících produkty a 9000 informačních vstupů
  346. Material Safety Data Sheets, Oxford, http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/, bezpečnostní data
  347. MathType, http://www.mathtype.com/, editor rovnic pro MS Word, WordPerfect aj.
  348. MatWeb, http://www.matweb.com/main.htm, data o 25 000 materiálech (kovy, slitiny, platy, kalrez, viton ....
  349. MDL Information Systems, Inc., http://www.mdli.com, chemický SW, databáze Available Chemical Directory
  350. Membrane Separation Home Page, http://www.elsevier.nl/locate/membranes, časopis
  351. Merck Praha, http://www.merck.cz/, chemikálie a laboratorní vybavení
  352. MesoDyn, http://fwnc7009.leidenuniv.nl/, mesoměřítkové modelování
  353. Mesoměřítkové modelování, http://www.msi.com/science/tech/mesoscale/
  354. Metrohm, http://www.metrohm.ch/, elektrody, iontová analýza
  355. Mettler Toledo, http://www.mt.com/, váhy a měřící technika
  356. MicroCal, http://www.microcal.com/, analýza dat a technická grafika
  357. Microcide, http://www.microcide.com/, pharma
  358. MicroMath, producent matematického software
  359. Microporous Materials, http://www.elsevier.nl/locate/microm, časopis
  360. Microsoft, http://www.microsoft.com/office, Office, Stránka pro MS Office. Konvertor pro WORD 6.9/95 <--> Word 97
  361. MicroWorld technologies, http://www.mspl.net/, ochrana počítačů
  362. Minimization with MM3, http://199.78.118.2:8088/carbohydrate/minim3.htm
  363. Millipore, http://www.millipore.com/, separační technika
  364. Ministerstvo živ. prostředí, dopravy a regionů V. Britanie, http://www.detr.gov.uk/
  365. Minitab, http://www.minitab.com/, statistické software
  366. Molecular Biosciences, http://www.molbio.com/, biochemikálie
  367. Molecular diversity, http://www.5z.com/moldiv/, časopis a informace
  368. Molecular Simulations Inc., http://www.msi.com, chemický software, Web Lab Viewer - Molecular Simulations (WWW modeling and computation)
  369. MOPAC, http://www.fujitsu.co.jp/jp/soft/winmopac/index_e.html, semiempirické výpočty
  370. Moravek Biochemicals, http://www.moravek.com/, biochemikálie
  371. Morton International, http://www.mortonintl.com/, speciální chemikálie
  372. MR Resources, http://www.mrr.com/, NMR instrumentation, products and services
  373. MSDS, http://hazard.com/
  374. MSDS, http://www.yale.edu/oehs/msds.htm#WWWlinks
  375. Multisimplex, nyní Grabitech www.grabitech.com, navrhování experimentů k zlepšení metod a výrob
  376. N.A. Software, http://www.nasoftware.co.uk/, fortran compiler
  377. Nalgene, http://nalgenelab.nalgenunc.com/, plastik
  378. Nalorac, http://www.nalorac.com/, NMR vybavení
  379. National Center for Biotechnology Information, GenBank Sequence Database, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/
  380. National Instruments Corp., http://www.natinst.com/, vybavení pro automatizace
  381. National Library of Medicine NIH, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
  382. NATO Scientific & Environmental Affairs Division, http://www.nato.int/science/, granty, newsletter, příležitosti, informace
  383. NCEPI, National Center for Environmental Publications and Information -


     http://www.epa.gov/ncepihom/ordering.htm

  1. Nebezpečné chemikálie, http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/, Databáze nebezpečných chemikálií
  2. NEIS, http://www.neis.com/, pohled na chemický průmysl
  3. Nejpolulárnější websites, http://pathfinder.com/NY1/websites.html
  4. NewChem, portál obchodu s chemikáliemi, http://www.newchems.com/
  5. NewEra, http://www.newera-nmr.com/, NMR kyvety
  6. NIH, http://www.nih.gov/index.html
  7. Net Sci, http://www.netsci.org/Resources/CCYP/top.html, Combinatorial Chemistry and Mass Screening YellowPages
  8. NewJour, http://gort.ucsd.edu/newjour/, the archive for the Internet list for new journals and newsletters available on the Internet
  9. New Scientist, http://www.newscientist.com/, časopis
  10. Niles, http://www.endnote.com/, End-Note, bibliografický organizátor - pozřen ISI
  11. NIST Chemistry WebBook, http://webbook.nist.gov/chemistry/, spektrální a termodynamická knihovna
  12. Nobelova cena, http://www.nobel.se/, Nobelova nadace
  13. Nobelova cena, http://nobelprizes.com/nobel/chemistry/chemistry.html, Šťastlivci, kteří dostali za chemii Nobelovu cenu
  14. Nomenklatura sacharidů IUPAC, http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/bibliog/white.html#5
  15. Non-profit organizace v chemii, http://www.chem.ucla.edu/VL/Nonprofit.html, naprostý "seznam"
  16. Northern Illinois University, http://hackberry.chem.niu.edu:70/0/webpage.html
  17. Novácké chemické závody, http://www.nchz.sk/, nevětší výrobce PVC a karbidu ve střední Evropě
  18. NTIS, National Technical Information Services - http://www.ntis.gov/
  19. Numerical Algorithms Group, http://www.nag.com/, progromové vybavení pro zacházení s daty
  20. Nurnberg Scientific, http://www.nurnberg.com/, vybavení pro laboratoře a školy
  21. Online Computer Library Center, http://www.oclc.org/oclc/index.htm, non profit centrum
  22. Odborná setkání v oblasti vědeckých výpočtů, http://www.iop.org/cgi-bin/Mags/SCW/events
  23. Oglybase, http://www.cbs.dtu.dk/databases/, databáze O-glykosylovaných proteinů
  24. OGWDW, Office of Groundwater and Drinking Water - http://www.epa.gov/OGWDW/Pubs/
  25. Ochrana dat a počítačů Carraig, http://www.carraig.com/
  26. Oligosaccharides, http://glyco2.chem.ualberta.ca/MISC/storage/glycosyl_ack.html, prohledávatelná tabulka glykosidů
  27. Omicron Biochemicals, Inc., http://www.omicronbio.com/
  28. Opencae Praha s.r.o., http://www.opencae.cz, chemický software, Zastoupení firmy MDL Information Systems, USA
  29. Optics, http://optics.org/, 3000 firem a organizací, 90000 technických odkazů, vše o optice
  30. Optický Expres, http://www.opticsexpress.org/, dříve http://epubs.osa.org/opticsexpress/, expresní webový časopis
  31. Organická chemie na dlani, http://www.lancastersynthesis.com/home_organic.htm, 1000 odkazů na stránkách fy Lancaster
  32. OST, Office of Science and Technology - http://www.epa.gov/OST/methods
  33. Oxford Molecular Group, Inc., http://www.accelrys.com/about/oxmol.html, chemický software, nyní Accelrys
  34. Oxford University Press, http://www4.oup.co.uk/, nakladatelství
  35. Paint Shop Pro, http://www.jasc.com/download.html, Prohlížeč a editor obrázků v různých grafických formátech
  36. Pall, http://www.pall.com/, filtrace
  37. Parke-Davis, http://www.parke-davis.com, chemický gigant z rodiny Warner-Lambert
  38. Patenty v chemii v USA, 1971-, http://casweb.cas.org/
  39. Patenty v chemii v USA, 1974-, http://www.qpat.com/
  40. Pedro's BioMolecular Research Tools, Link: http://www.onlinebiologydegree.com/molecular-biology/
  41. Periodická tabulka, http://www.chemsoc.org/viselements/pages/periodic_table.html
  42. Periodická tabulka prvků, http://www.tabulka.cz/ nová tabulka s výzvou ke komunikaci
  43. Periodická tabulka, visual elements, http://www.chemsoc.org/viselements/
  44. Peroidická tabulka žertovná, http://www.uky.edu/~holler/periodic/periodic.html
  45. Periodic table, http://www2.shef.ac.uk/chemistry/web-elements/chem/periodic-table.html, Jedna z interaktivních periodických tabulek prvků. Navíc si lze vybrat řadu oborů, z nichž mají být vybírány relevantní informace k jednotlivým prvkům (chemické, fyzikální, geologické, biologické apod.)
  46. Pharmaportal, http://www.pharmaportal.com/, průmysl, kalendář, časopisy, výstavy z dílny Advanstar.
  47. Phrma, http://www.phrma.org/, sdružení cca 100 US farmaceutických organizací a podniků
  48. Polymer Labs, http://www.polymerlabs.com/, kolony pro chromatografii
  49. Pittcon, http://www.pittcon.org/, jedna z nejhvětších chemických akcí na světě
  50. Plumbum, http://plumbum.ceu.cz, Mimo jiné ekotoxikologická databáze a velice hezká periodická tabulka prvků v podobě ActiveX komponenty vytvořené ve VB CCE 5.0
  51. Polarimetry, http://web.telecom.cz/scitech/POLARIM.HTM, polarimetry a sacharimetry Rudolph s českým úvodem
  52. Polymer, http://www.elsevier.nl/locate/polymer, časopis
  53. Polymer Laboratories, http://www.polymerlabs.com/, speciální chromatografiecké kolony a materiály
  54. Polymer Gels and Networks, http://www.elsevier.nl/locate/polygels, časopis
  55. Polyurethan, http://www.pu2pu.com/
  56. Porous Materials, http://www.pmiapp.com/, porosita, povrch
  57. Princetown Simulations, http://www.conformer.com, konformce od Princetown Simulations v 3D
  58. Process Biochemistry, http://www.elsevier.nl/locate/procbio, časopis
  59. Process Control and Quality, http://www.elsevier.nl/locate/procanalyis, časopis
  60. Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, http://www.elsevier.nl/locate/pnmrs, časopis
  61. Progress in Polymer Science, http://www.elsevier.nl/locate/ppolysci, časopis
  62. Progress in Reaction Kinetics, http://www.elsevier.nl/locate/preactkine, časopis
  63. Publikace ACS, http://pubs.acs.org/
  64. PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/, databáze
  65. Quark Enterprises, http://www.quarkglass.com/, sklo
  66. Rámcový program EU č. 5, http://europa.eu.int/comm/dg12/fp5.html, dtto via CORDIS http://www.cordis.lu/fifth/home.html, granty, možnosti, informce z EU
  67. Reactive and Functional Polymers, http://www.elsevier.nl/locate/react, časopis
  68. Reakce v organické chemii podle jmen, http://www.pmf.ukim.edu.mk/PMF/Chemistry/reactions/rindex.htm
  69. Reed chemical publications, http://www.reedchemicals.com/
  70. Regom, www.regom.cz, sortiment potřeb a přístrojů do laboratoře, ale i chemické tabulky, fyzikální veličiny aj.
  71. Research Information Systems, http://www.risinc.com/, zdroj populárního Reference Manageru a mnoha dalších zajímavostí
  72. Research Systems, http://www.rsinc.com/, vizualizace, Interactive Data Language
  73. Resource Kit k Office 97, http://www.microsoft.com/office/ork, Resource Kit pro balík MS Office 97
  74. Rheodyne, http://www.rheodyne.com/, firma proslulá výrobou ventilů pro HPLC
  75. Rok 2000, http://www.year2000.com/, Y2K
  76. Roth C., http://www.carl-roth.de/, laboratorní velkoobchod
  77. Royal Society of Chemistry, http://www.RSC.org/, královská chemická společnost V. Britanie
  78. Rudolph Research Analytical, http://www.rudolphresearch.com/, polarimetry
  79. Safesci, http://www.safesci.com
  80. Sargent-Welch, VWR, http://www.sargentwelch.com/, laboratorní velkoobchod
  81. SciCentral, http://www.scicentral.com/, gateway k tisícům linků z chemie a jiných věd
  82. SciFace, http://www.SciFace.com/, matematické programy
  83. SciTech Nový Zéland, http://www.scitech.co.nz/
  84. SciTech sro, Praha, http://www.scitech.cz, vše pro vaše laboratoře
  85. Scientific Computing, http://www.iop.org/Mags/SCW/, časopis
  86. Science Connection, http://www.sciconnect.com/, vědecký klub
  87. Science Fiction, http://www.pvt.sk/wwwpages/, poučte se o možnostech "přírody"
  88. Scientific American, http://www.sciam.com/, populárně vědecký časopis
  89. Scientific Software, http://www.scisw.com/, software a chromatografie
  90. Selectscience, http://www.selectscience.net/, nezávislý portál o laboratorním vybavení
  91. Seward, http://www.seward.co.uk/, laboratorní vybavení
  92. Seznam, http://www.seznam.cz/
  93. SGE, http://www.sge.com/, výrobce mikrostříkaček a chromatografických pomůcek
  94. Sheffield ChemDex, http://www.shef.ac.uk/chemistry/chemdex/, přes 3000 linků na chemii
  95. Shimadzu, http://www.shimadzu.com, korporace vyrábějící laboratorní přístroje
  96. Schleicher & Schuell, http://www.s-und-s.de/, filtrace
  97. Sigma - Aldrich, http://www.sigma.sial.com, http://www.sigma.sial.com/aldrich/techware/w95demo.htm, chemická firma, dodavatel chemikálií
  98. Silicon Valley, http://members.tripod.com/~lakhtin/UCC_DSCR.HTML, Ural Chemical Calculator 2.0. Usnadní výpočty spojené s chemickými reakcemi
  99. Silverplatter, http://www.silverplatter.com/oshinfo.htm, kvalitní centrum spojení na USL o živ. prostředí, zdraví a bezpečnosti práce
  100. Sklo laboratorní, http://labsklo.vkatelier.cz/, edukativní stránka
  101. Softshell divize Bio-Rad, http://www.softshell.com/, producent software ChemWindow a p.
  102. Software pro chemiky, http://www.scitech.cz/software.htm, přehled programů a databází k komerčně dispozici přímo na českém trhu s linky na URL výrobců
  103. Software pro chemii, http://www.chem.ucla.edu/VL/Special.html
  104. Software, http://www.chemistry-software.com/buyonline.php
  105. Sourcerer, http://www.sourcerer.co.uk/, brána do chemie v UK
  106. Spark Holland, http://www.spark-holland.nl/, přístroje pro automatické dávkování vzorků a vybavení pro chromatografii
  107. SpecialChem, Polymer Additives and Masterbatches, http://www.specialchem.com/index.asp
  108. Speciální projekty v chemii a software, http://www.chem.ucla.edu/VL/Special.html#Proj
  109. Spectral Data Services, http://www.sdsnmr.com/, NMR
  110. Spectro, http://www.seward.co.uk/, analytické přístroje
  111. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, http://www.elsevier.nl/locate/saa, časopis
  112. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, http://www.elsevier.nl/locate/sab, časopis
  113. SpectroscopyNow, http://www.spectroscopynow.com/, vše o spektroskopii
  114. Spellman High Voltage Electronics, http://www.spellmanhv.com/, vysokonapěťové zdroje mj. i pro CE
  115. Springer - Verlag, http://www.springer.de/, nakladatelství
  116. Sorwall, http://www.kendro.com/, laboratorní vybavení
  117. Statsol, http://www.statsol.ie/, statistický software
  118. Steraloids, http://www.steraloids.com, přední firma prodávající steroidy
  119. Sugabase, http://www.boc.chem.uu.nl/sugabase/databases.html, vyhledává NMR sacharidů a reference
  120. Supelco, http://www.sigma-aldrich.com/saws.nsf/Pages/Supelco?OpenDocument
  121. Sustainable USA - http://www.sustainableusa.com/
  122. Sustech, http://www.cefic.org/sustech/, spojená iniciativa průmyslu akademických a výzkumných institucí v Evropě
  123. Synchem, http://www.synchem.com/, zakázková syntéza, oprganické speciality
  124. Synergy, http://www.synergy.com/, producent software KaleidaGraph a pod.
  125. Synopsys, http://www.accelrys.com/about/synopsys.html, producent známých softwarových doplňků k MS Excel a MS Acces zn. Accord
  126. Šimůnek, http://users.vscht.cz/~simunekm/, Osobní domácí stránka, kde lze nalézt informace o chemickém software.
  127. Talanta, http://www.elsevier.nl/locate/talanta, časopis
  128. Taltech, http://www.taltech.com/, software a HW pro sběr dat
  129. Tecmag, http://www.tecmag.com/,  NMR, NQR & MRI
  130. Technologické centrum AV ČR, http://www.tc.cas.cz/
  131. TCI America, http://www.tciamerica.com, chemikálie s elektronicým katalogem pro farmacii
  132. Technická universita Ostrava, VŠB, http://www.vsb.cz/
  133. ThermoQuest, http://www.thermoquest.com/, výrobce laboratorních přístrojů
  134. ThermoQuest Austin, http://www.tmqaustin.com/, plynová chromatografie a j.
  135. Toku-E, http://www.toku-e.com/, antimicrobials for biotechnology applications and for the pharmaceutical industry.
  136. Thomas Register, http://www2.thomasregister.com/, 155000 firem v databázi, výrobky, produkty
  137. Thomas Scientific, http://www.thomassci.com/, laboratorní velkoobchod
  138. Thomson Science & Professional, http://www.thomson.com, nakladatelství chemické literatury, spojení na Chapman & Hall * Blackie Academic & Profesional * E & FN Spon
  139. Toplist, http://www.toplist.cz/, seznam URL stran s jejich hodnocením aktivity a statistikou využití
  140. Toxikologie, NTP, http://ntp-server.niehs.nih.gov/
  141. Tradechem, http://www.tradechem.cz/ bezplatná služba podporující obhod s chemikáliemi
  142. Trends in Analytical Chemistry (TrAC), http://www.elsevier.nl/locate/trac, časopis
  143. Tripos, http://www.tripos.com/, známá firma produkující chemické software
  144. TÜV, http://www.tuvglobal.com/home.htm, německá certifikace
  145. U zdroje, http://www.uzdroje.cz/, český hledač
  146. UniGuide, http://www.aldea.com/guides/ag/attframes2.html, průvodce akademickým světem
  147. Unistat, http://www.unistat.com/, data analýza pro Excel
  148. Universita Cyrila a Metoděje, Skopje, Makedonia, Ústav chemie, http://www.pmf.ukim.edu.mk/PMF/Chemistry/Hemija.html
  149. Universita Pardubice, http://www.upce.cz/
  150. University na celém světě, http://www.chem.ucla.edu/VL/Academic.html, naprostý "seznam"
  151. University of California, Irvine, http://www.uci.edu/
  152. University of Missouri - Rolla DEPARTMENT of CHEMISTRY, http://www.chem.umr.edu/
  153. University Potsdam, chemie, http://www.chem.uni-potsdam.de/index.html
  154. University of Toronto databases and libraries, http://www.library.utoronto.ca/www/index.html
  155. Upchurch, http://www.upchurch.com/, výrobky z plastiku pro chemii
  156. USF Elga, http://www.usfelga.com/, čistá voda
  157. Ústav chemických procesů, http://www.icpf.cas.cz
  158. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, http://www.uochb.cas.cz
  159. Valco (Vici-Valco), http://www.valco.com/, firma produkující ventily a chromatografické součástky
  160. Validace analytických přístrojů, http://www.scitech.cz/chromato.htm
  161. Varian, http://www.varian.com, chromatografie, AAS, ICP, UV, NMR, LIMS, vakuum
  162. Varian, Chrompack, http://www.chrompack.com/, chromatografie, přístroje
  163. Vibrational Spectrocsopy, http://www.elsevier.nl/locate/vibspec, časopis
  164. Virtuální veletrh s chemikáliemi, http://www.chemexpo.com
  165. Vlastnosti materiálů MatWeb, http://www.matweb.com/main.htm, data o 25 000 materiálech (kovy, slitiny, platy, kalrez, viton ....
  166. Vydac, http://www.vydac.com/ chromatografické kolony a fáze
  167. Vtip na každý den, http://www.mainstrike.com/mstservices/handy/jokelist.html, přihlašte se na příjemnou neobtěžující službu
  168. VWR, http://www.vwrsp.com/, laboratorní velkoobchod
  169. Výpočetní chemie WP-FECS, http://newton.phy.bme.hu:80/chem/wpcc/
  170. Vyzkumný ústav vodohospodářský VUV TGM, http://www.vuv.cz/
  171. Vzácné kovy Heraeus, http://www.heraeus.com/
  172. Wacker Chemie, http://www.wacker.de, chemická výroba, polymery, křemík, polovodiče
  173. WACO, http://www.waco-lab-supply.com/, laboratorní potřeby a sklo
  174. Wavefunction, http://www.wavefun.com/index.html, producent chemického software
  175. Waters, http://www.waters.com/, chromatografické vybavení
  176. WebChemistry, http://www.latrobe.edu.au/www/webchem, Tato stránka je k nezaplacení. Není sice příliš aktuální, ale množství odkazů je zde stejně obdivuhodné (stránky komerčních organizací, akademické servery, software, nabídka zaměstnání)
  177. WebCrawler, http://www.webcrawler.com/, prohledávač
  178. WebElements, http://www.shef.ac.uk/~chem/web-elements/, databáze prvků
  179. Wheaton, http://www.wheatonsci.com/, sklo
  180. Wiley, http://www.wiley.com/, nakladatelství
  181. Wiley Interscience, http://interscience.wiley.com/, brána k Wiley-ho časopisům
  182. WindowChem Software, http://www.chemsw.com/, chemický software, CIS - Chemical Inventory Systém MSDS (Material Safety Data Sheets) Digital File Cabinet, Free Demo CD ROM
  183. Wolfram Research, http://www.wolfram.com/, softwarová firma
  184. Wyatt, http://www.wyatt.com/, light scattering detektory pro HPLC
  185. Xena, http://www.xena.com/, pořád mi chybělo něco od X, alespoň potěšíme čtenářky
  186. Yahoo pro chemiky, http://www.yahoo.com/business_and_economy/companies/scientific/chemistry/, produkty, chemikálie, firmy, knihy, software....., yahoo pro chemii
  187. Zaměstnání, http://www.chemsoc.org/networks/enc/career.htm
  188. Zelená chemie v ČSCH, http://www.csch.cz/green.htm
  189. Zeolity, http://www.elsevier.nl/inca/publications/store/6/0/0/7/6/0/index.htt, časopis Microporous and Mesoporous Materials (a merger of Zeolites and Microporous Materials)
  190. Zlaté stránky pro Internetové domácí strany, http://www.industrylink.com/, INDUSTRYLINK
  191. Zlaté stránky pro UK, http://www.eyp.co.uk/
  192. Životní prostředí a zdraví; health-care-tips, http://www.health-care-tips.com


Zpět na homepage SciTech zpět na začátek / back to the top