Hlavní kancelář společnosti / Main Office

Nad Šárkou 75, CZ-160 00 Praha 6, Dejvice-Hanspaulka
tel./fax  (+420)  224 311 850, email scitech@scitech.cz
IČO 41191871, DIČ (VAT reg No.) CZ41191871
Návštěvy nejlépe po telefonické domluvě. Visitis are welcome after phone arrangement.

Přesná lokalizace
Hanspaulka, z ulice Na Pískách ulicí Na Ladách do ulice Nad Šárkou, vchod do dvora 20 m od křižovatky, vchod do kanceláře skleněnými dveřmi v přízemí. (klikněte na knoflík k zobrazení mapy)

Localisation
Praha Dejvice, Hanspaulka Hill, from street Na Pískách through Na Ladách to Nad Šárkou, yard gate some 20 m from the intersection, to office through glass door at the ground floor  ( click on the button to see the map ).

Seznam Mapy: Najdete nás zde

SciTech®, spol. s r.o., Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6, telefon 02-24311850, fax 02-24311850, E-mail scitech@scitech.cz