SOFTWARE A DATABÁZE

SciTech® spol. s r.o., Praha, Nad Sarkou 75, 160 00 Praha 6, CR

domovská strana

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zákazníky, že ceny, které jsou uvedeny u (e)-obchodních transakcí a zvláštních (sezonních) nabídek naprosto nemusí odpovídat cenám vzniklým z klasického dovozu. Navíc upozorňujeme, že daňová a celní povinnost leží plně na straně zákazníka, který v (e)-obchodu či přímo u firmy nakoupí. Teoreticky vzato by zboží podléhající clu a dani měl, pokud tak pošta či zasilatelství sami neučiní, po doručení proclít a dodanit. Společnost SciTech sro Praha za případné celní a daňové prohřešky nenese jakoukoliv odpovědnost.

Společnost representuje řadu firem a prodává celou škálu programových a databázových produktů. Uvádíme seznam firem, který však nemůže být vyčerpávající. Přímé spojení společnosti SciTech nejen že odstraňuje problém starých verzí programů prodávaných ze skladu ale zajišťuje maximální uživatelskou podporu m.j. i tím, že odborníci společnosti SciTech sami věnují značnou pozornost práci s programy a jejich porozumění

SciTech (Prague) represents many companies and sells many items from the world variety of software and database information sources around the world in the region. Following is a list of companies, however, the selection is illustrative and is not intended to be final.

ACD/Labs, přední výrobce chemického software pro PC, nejznámější produkty: nomenklaturní program NAME pojmenovávající nakreslené chemické struktury, chemický kreslič CHEMSKETCH i se starším českým návodem ZDARMA, programy pro predikci NMR spekter a mnoho dalších programů pro celou laboratoř, katalogy NMR spekter (jako např. ACD/Aldrich Library of FT-NMR Spectra), databáze NIST, polymerů a mnoho dalšího.

CSPS, známá peptidářská firma z Kalifornie s českým profilem vyvinula software pro peptidové chemiky PEPTIDE COMPANION, nabízené mimo jiné i firmou SciTech USA. Mnohaletá zkušenost českých peptidářských chemiků je vtělena do programu, který je skutečnou nepostradatelnou pomůckou jako při syntéze a analýze peptidů tak při produkci peptidových knihoven.

Gaussian, jedna z nejznámějších firem která se zabývá MM, AM1, CNDO/2, INDO, MINDO3, MNDO and PM3, elektronovými korelacemi, DFT, ONIOM, Zindo, SCF teoriía mnohým dalším s tím, že své výpočetní programy, původně orientované na platformu UNIX převedla i na úroveň PC. POZOR již ve verzi 16!!

GraphPad, americká firma vyrábějící programové vybavení pro matematické zpracování dat, statistické výpočty a tvorbu grafů - Prism, InStat, StatMate.

Hypercube, producent software HYPERCHEM, Hyper NMR a ChemPlus. Prvá a zatím jediná podstatná firma, která přivedla ab initio výpočty na stolní PC. Na své straně nabízí mnoho informací o posledních i nižších verzích svých populárníchprogramů včetně downloadů a literatury pro použití programového vybavení. Hyperchem obsahuje jeden z nejpříjemějších zobrazovačů chemických struktur pro PC.

Wavefunction, producent UNIX a PC/Mac orientovaných verzí software SPARTAN pro molekulární modelování. Nabídka modulů SPARTAN pokrývá ekonomicky přístupné aplikace až po nejnáročnější řešení pro UNIXové stroje. Firma dodává řadu knih a příruček pro molekulární modelování.


Použitá loga firem a chráněné názvy jsou uvedena s plným vědomím jejich vlastnických práv z důvodů snadnějšího rozpoznání produktu a internetových vazeb na něj. Logos and tradenames are used with full recognition of the ownership with the some reason of giving the easy recognition of the product and internet connections to it.


Napište si hned o ceny a další informace, nezpomeňte na poštovní adresu.