MathType 5.0 

Kalifornská firma Design Science, Inc. dala na trh novou verzi profesionálního editoru matematických vzorců a rovnic, jehož mladší a mnohem skromější bratříček je v každém MS Wordu, Corel WordPerfect, AppleWorks a dalších balících jako tzv. Equation Editor (Editor rovnic). MathType je špičkové software pro vytváření matematických zápisů v textových editorech, presentačních dokumentech, sazbě (s EPS exportem), webových stránkách a mnoha dalších dokumentech. Podporuje unicode, mezinárodní písmena a umožňuje jejich zadání z klávesnice. Jde o 32-bitovou OLE 2.0 aplikaci. Pochvaly na tento produkt se hrnou z celého světa, je proto na čase, že se dostal přímo i na český trh. Recenzi přinesl časopis CHIP v čísle 5/01 pod titulkem Jako křídou na tabuli Recenze profesionálního editoru rovnic MathType. Další přinesl časopis IEEE Spectrum On Line.

Společnost Design Science předpokládá, že značné procento ze současných dvou milionů uživatelů Equation Editoru sahne po profesionálním řešení, které daleko jej předčí, namísto dětské verze, kterou mají k dispozici. MathType je pak naprostou nutností pro každého, kdo píše technické dokumenty.

MathType má stovky doplňujících matematických a technických symbolů a šablon (templátů), podporu použití barev pro profesionály, překladače pro formáty TeX, LaTeX a MathML , dodatečné, nové pomůcky, které se instalují do MS Wordu a jenž jej obohacují o další technické možnosti včetně fontů Euclid pro vytváření moderních dokumentů LaTeX a mnoho dalšího. Je prvým programem, který podporuje platformu MathML, jazyka založeného na XML pro reprezentaci matematických zápisů ve webových technických dokumentech podle doporučení W3C (World Wide Web Consortium), viz. http://www.w3.org/Math/ pro další informace. MathML je budoucnost matematiky na webu a poskytuje vynikající technologii pro uživatele dávající přednost Netscape či Microsoft. Otevřenost systému dovoluje programátorům vytváření překladačů do jiných mark-up jazyků, jakým je například SGML. Další technické informace na http://www.mathtype.com a v rubrice tipy a triky http://www.mathtype.com/en/products/ee/eeform.asp .

K dispozici je verze 5 pro W95, 98, 2000, ME, XP a NT a verze 4.0 pro (Mac, System 7.1 a vyšší; požadujte v objednávce). Nároky na počítač jsou minimální, CD-ROM a 10 Mb na pevném disku. Pokud na Vašem počítači fungují Windows, bude tam plně fungovat i MathType. Cena pro plné verse s jednou instalační licencí, akademická cena, pětilicence možností rozšíření pro šestého a dalšího uživatele na vyžádání.

Pokod máte zájem můžete si přečíst i nejnovější brožuru o MT 5.0.
Objednávky adresujte SciTech ® , sro, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6, tel/fax 02-24311850, scitech@scitech.cz , http://www.scitech.cz .


Seznam