SciTech (e)-BUSINESS * SciTech (e)-obchod * SciTech (e)-BUSINESS * SciTech (e)-obchod *
vás srdečně vítá * welcomes you

Nyní můžete přímo nakupovat z našeho elektronického SciStore po Internetu.
Now you can shop from our electronic SciStore @ Internet.

Můžete si objednat přímo i MathType.
Order your MathThype direct.

Dnes pro Vás máme i "Amazon" (omlouváme se, že pouze anglicky)
Here is now all of Amazon for you:

Search:
Keywords:
In Association with Amazon.com

Jako další on-line (e)-službu nabízíme
ACD I-labs.IDENTIFIKACE
SciTech sro, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6, IČO 41191871, DIČ 006-41191871, zaps. v OR zn. C/3353, tel/fax  02-24311850, scitech@scitech.cz. When you do international call take +420-2-24311850.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme zákazníky, že ceny, které jsou uvedeny u (e)-obchodních transakcí naprosto nemusí odpovídat cenám vzniklým z klasického dovozu. Navíc upozorňujeme, že daňová a celní povinnost leží plně na straně zákazníka, který v (e)-obchodu nakoupí. Teoreticky vzato by zboží podléhající clu a dani měl, pokud tak pošta či zasilatelství sami neučiní, po doručení proclít a dodanit. Společnost SciTech sro Praha za případné celní a daňové prohřešky nenese jakoukoliv odpovědnost.


PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ (platné od 1/1 2001)
Zboží nakoupení prostřednictvím internetu může být vráceno (odstoupením od kupní smlouvy) do 14 dnů od převzetí s tím, že společnosti SciTech bude poskytnuta faktura (doklad o koupi) vytištěný z Internetu a neporušené programy, databáze či jejich příslušenství (nebo jiné produkty)  v neporušených obalech. Programy přímo stažené z Internetu za úplatu či jinak vracet nelze neboť není možno dodržet podmínku originálního obalu ani tu, že produkt nebyl prokazatelně instalován (kopírován). O podmínce neporušenosti obalu je oprávněn rozhodnout s konečnou platností pracovník společnosti SciTech. Porušení obalu způsobená dopravou, poštovním pracovníkem zákazníka či celnicí jsou platným důvodem pro odmítnutí vrácení zboží. V případě nespokojenosti zákazníka s libovolným produktem rádi individuálně projednáme její důvody a možnosti nápravy. V případech hodných zvláštního zřetele doporučujeme, aby se zákazník obrátil přímo na výrobce či poskytovatele služby. Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.