Dělící metody, discipliny do kterých patří chromatografie, jsou oblastí, kde SciTech může nabídnout mnoho!

Po letech spolupráce, která se začala v polovině 80. let s tehdejší formou Spectra-Physics jsou specialisté společnosti SciTech, vycvičení řadou školení ve výrobních závodech předních světových přístrojových firem, schopni řešit v oblasti dělicích metod většinu úkolů před kterými stojí současní chemici - uživatelé. Kontakty, které si vytvořili po celém světě jsou k dispozici chemické veřejnosti. Bez nároku na úplnost uvádíme nejdůležitější aktivity v oboru: